Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική αφορά την Επεξεργασία (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) Προσωπικών Δεδομένων (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) που λαμβάνει χώρα από κάθε μέλος της ομάδας επικοινωνίας του Αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος Μιχάλη Δαμιανού (το κάθε μέλος ξεχωριστά ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή η ομάδα επικοινωνίας μαζί «εμείς»).

Ο κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει πως έχει καθήκον να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στη βάση των αρχών της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για το πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, για τα δικαιώματα σας και πως σας προστατεύει η νομοθεσία.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων νοούνται ως:

 • «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Προσωπικά σας Δεδομένα»): κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως το «Υποκείμενο των δεδομένων» (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) και το οποίο ταυτοποιείται ή είναι ταυτοποιήσιμο από την πληροφορία. Με άλλα λόγια, κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα από την πληροφορία,
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων» «εσείς» «εσάς» ή «σας»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, και
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε Προσωπικά Δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Η παρούσα πολιτική καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων από κάθε Υπεύθυνο Επεξεργασίας και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ανήλικους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα που σχετίζονται με ανήλικους.

 • Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διάφορους άμεσους τρόπους όπως μέσω της υποβολής της φόρμας της ιστοσελίδας από εσάς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας σας μαζί μας (είτε γραπτώς, είτε προφορικώς). Περαιτέρω, συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα έμμεσα και συγκεκριμένα μέσω:
  • Αυτοματοποιημένων τεχνολογίων ή αλληλεπιδράσεων. Καθώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, θα συλλέγουμε αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τις ενέργειες περιήγησης και τα μοτίβα. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστών και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε τεχνικά δεδομένα σχετικά με εσάς, εάν επισκεφθείτε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν τα cookies μας. Παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Τρίτα μέρη ή διαθέσιμες στο κοινό πηγές. Λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από διάφορα τρίτα μέρη και δημόσιες πηγές όπως ορίζεται παρακάτω:
   • Τεχνικά στοιχεία από τα ακόλουθα μέρη:
    • παρόχους αναλυτικών στοιχείων όπως η Google,
    • διαφημιστικά δίκτυα,
    • παρόχους πληροφοριών αναζήτησης

2.2. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε Επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • την απάντηση σε ερωτήματα ή αιτήματα που θέσατε,
 • τη διαχείριση της ιστοσελίδας,
 • την ετοιμασία και προώθηση των θέσεων της προεκλογικής εκστρατείας, ή/και
 • την ετοιμασία και προώθηση υλικού και γραφικών για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός εάν θεωρήσουμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό και ο σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε επεξήγηση για το πώς η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διαφορετικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

2.3 Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, προσθήκες και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις μπορεί να επιτρέψετε σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων τους. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

3. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

3.1 Συλλέγουμε οποιαδήποτε Προσωπικά σας Δεδομένα περιλαμβάνετε στην επικοινωνία σας μαζί μας, τα οποία μπορεί να εμπίπτουν, χωρίς περιορισμό, στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης),
 • στοιχεία που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή σας κατάσταση,
 • στοιχεία που αφορούν την κοινωνική και οικονομική σας κατάσταση,
 • εικόνες και δεδομένα που αφορούν την εμφάνιση και συμπεριφορά σας,
 • στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • στοιχεία χρήσης της ιστοσελίδας μας
 • τεχνικά δεδομένα, ή/και
 • στοιχεία προτίμησης αναφορικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας.

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα μπορούσαν να προκύψουν από τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα από το νόμο, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν θα αποκαλύψουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να μπορούν να σας αναγνωρίσουμε άμεσα ή έμμεσα, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας.

3.2 Επιπρόσθετα, ενδέχεται να προβούμε σε συλλογή Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.α. εάν εσείς παράσχετε αυτές τις πληροφορίες μέσω της φόρμας υποβολής. Σε περίπτωση που το πράξετε, συγκατατίθεστε ρητά στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες.

3.3 Τέλος, συλλέγουμε τα ακόλουθα τεχνικά δεδομένα (με βάση το cookie policy): internet protocol (IP) address, login data, browser type, browser version, time zone setting, time zone location, browser plug-in types, browser plug-in versions, operating system, operating platform, και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η κύρια νομική βάση Επεξεργασίας είναι η λήψη της συγκατάθεσης σας, όμως η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μπορεί να στηρίζεται και σε άλλες νομικές βάσεις όπως:

 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (ή των έννομων συμφερόντων τρίτων) όπου τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν έναντι αυτών των εννόμων συμφερόντων, ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε τρίτα μέρη.

6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει, για παράδειγμα, να απαντήσουμε στο σχόλιο ή το ερώτημα σας. Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των Προσωπικών Δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις.

7. ΤΑ ΕΝΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

7.1 Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 • δικαίωμα πρόσβασης: για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς,
 • δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση των στοιχείων σας,
 • δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η Επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στο ότι είναι απαραίτητη για σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας,
 • δικαίωμα περιορισμού: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας εάν διαπιστώσετε ότι αυτά είναι ανακριβή ή έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή έχετε ζητήσει τον τερματισμό της χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων σας αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει νόμιμους λόγους χρησιμοποίησης τους,
 • δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις όπου προβαίνουμε σε Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η νομική βάση για την Επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για σκοπό έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε (εκτός εάν είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι η Επεξεργασία γίνεται για νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας).
 • δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο,
 • δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: όπου η Επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα. Η οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της Επεξεργασίας στη βάση της αρχικής σας συγκατάθεσης, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς, και/ή,
 • δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «ΑΠΔΠΧ»), δηλαδή το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τυχόν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ αν θεωρείτε ότι κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (commissioner@dataprotection.gov.cy). Θα εκτιμούσαμε, ωστόσο, την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας πριν πλησιάσετε την ΑΠΔΠΧ, επομένως παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτη φάση.

7.2. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: michaeldamianos2021@gmail.com. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε οποιοδήποτε τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.

7.3. Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας για να επιταχύνουμε την απάντησή μας.

7.4. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα που υποβάλλονται εντός ενός μηνός. Εάν όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβάλλονται πολλά αιτήματα μαζί ίσως χρειαστούμε περισσότερο χρόνο και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατανοούμε τις ανησυχίες για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων και τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων σας και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης Επεξεργασίας.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της παρούσας πολιτικής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στην οποία προβαίνει όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, θα ειδοποιήστε για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα.

Η παρούσα πολιτική εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Η τελευταία έκδοσή της παρούσας πολιτικής είναι αναρτημένη στον ιστότοπο https://www.michaeldamianos.eu/.