Όροι και Προϋποθέσεις

Τι υπάρχει σε αυτούς τους όρους;

Αυτοί οι όροι σας αναφέρουν τους κανόνες χρήσης του ιστότοπού μας www.michaeldamianos.eu (ο ιστότοπός μας).

Ποιοι είμαστε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Το www.michaeldamianos.eu είναι ένας ιστότοπος που λειτουργεί από την ομάδα πολιτικής καμπάνιας του Μιχάλη Δαμιανού (“Εμείς”).

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο minister@moh.gov.cy ή στο τηλέφωνο (+357) 22605300/301.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας αποδέχεστε αυτούς τους όρους

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Υπάρχουν άλλοι όροι που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς

Αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς:

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτούς τους όρους

Τροποποιούμε αυτούς τους όρους από καιρό σε καιρό. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ελέγξτε αυτούς τους όρους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας

Ενδέχεται να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε τον ιστότοπό μας κατά καιρούς.

Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε τον ιστότοπό μας

Ο ιστότοπός μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντα διαθέσιμος ή δεν θα διακοπεί. Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα όλου ή μέρους του ιστότοπού μας για λειτουργικούς λόγους. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε εύλογη ειδοποίηση για τυχόν αναστολή ή ανάκληση.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Ο ιστότοπός μας είναι μόνο για χρήστες στην Κύπρο

Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Κύπρο. Δεν δηλώνουμε ότι το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας ή μέσω αυτού είναι κατάλληλο για χρήση ή διαθέσιμο σε άλλες τοποθεσίες.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό από τον ιστότοπό μας

Είμαστε ο κάτοχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Επιφυλάσσονται όλα τα δικαιώματα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το έγγραφο ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικές ακολουθίες ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών περιεχομένου στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του περιεχομένου στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια για να το κάνετε από εμάς ή τους αδειούχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Μην βασίζεστε σε πληροφορίες του ιστότόπου μας

Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Δεν προορίζεται να συνιστά την παροχή συμβουλών στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν λάβετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου στον ιστότοπό μας.

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν δίνουμε καμία δήλωση, εξουσιοδότηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ιστότοπους στους οποίους συνδέουμε.

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πηγές που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για πληροφόρηση σας. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων ή πληροφοριών που ενδέχεται να λάβετε από αυτούς.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πηγών.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ιούς και δεν πρέπει να τους εισαγάγετε

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών σας, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας για πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη στον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή επίθεσης διανομής άρνησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτήν τη διάταξη, θα διαπράξετε ποινικό αδίκημα. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.

Κανόνες σχετικά με τη σύνδεση στον ιστότοπό μας

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει ή  εκμεταλλεύεται τη φήμη μας.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, αποδοχής ή έγκρισης από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.

Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να περιάπτεται σε κανένα άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε οποιανδήποτε άδεια σύνδεσης, εάν έχει δοθείχωρίς προειδοποίηση.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας εκτός από αυτό που ορίζεται παραπάνω, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση minister@moh.gov.cy.

Ποιας χώρας οι νόμοι εφαρμόζονται σε οποιεσδήποτε διαφορές;

Αυτοί οι όροι χρήσης, το θεματικό αντικείμενο και ο σχηματισμός τους διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.