Άρθρα & Νέα

Συνέντευξη Υπουργού Υγείας στη «Χ»: Θετικά βλέπει το Υπουργείο Υγείας τη δηµιουργία νέων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

~Της Ελένης Κωνσταντίνου

-Καµία ανησυχία από την εξαγορά νοσηλευτηρίων από επενδυτικά ταµεία
-Νέος γύρος διαβουλεύσεων για το θέµα των Πανεπιστηµιακών Κλινικών
-Η οικονοµική πραγµατικότητα δεν επιτρέπει να εξαιρεθούν οι χαµηλοσυνταξιούχοι από την πληρωµή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
-Εντός Μαΐου η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του νοµοσχεδίου που αφορά στον Συνήγορο του Ασθενούς

Αρκετά είναι τα ζητήµατα που «τρέχουν» στον τοµέα της Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης ∆αµιανός µιλώντας στη «Χαραυγή» αναφέρει ότι το Υπουργείο προχωρά σύντοµα στην κατάθεση κάποιων νοµοσχεδίων στη Βουλή, ενώ άλλα, όπως αυτό που αφορά στη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και Κλινικών, βρίσκονται ακόµα σε διαβούλευση. Την ίδια ώρα, δεν φαίνεται ότι θα δοθεί σύντοµα λύση στο πρόβληµα πολλών χαµηλοσυνταξιούχων που καλούνται να πληρώνουν τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ενώ δηλώνει ότι δεν ανησυχεί το Υπουργείο Υγείας η εξαγορά ιδιωτικών νοσοκοµείων από επενδυτικά ταµεία ενόσω ικανοποιούνται οι απαιτήσεις.


Κύριε ∆αµιανέ, αναλάβατε το Υπουργείο Υγείας σε µια χρονική στιγµή όπου πολλά ζητήµατα είναι ανοικτά. Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητές σας;

Εντός Μαΐου θα προχωρήσουµε µε κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του νοµοσχεδίου που αφορά στον Συνήγορο του Ασθενούς, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγµή στη Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνικό έλεγχο. Στις προτεραιότητές µου είναι και η άµεση προώθηση του νοµοσχεδίου για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, το οποίο έχει περάσει ήδη από επαναδιαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς και αναµένεται να επανακατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούνιο. Το δε νοµοσχέδιο για τη Λειτουργία Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και Πανεπιστηµιακών Κλινικών βρίσκεται στο στάδιο επαναδιαβούλευσης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Να σηµειώσω ότι η επίτευξη συναίνεσης και η οµαλή εφαρµογή των νοµοσχεδίων που προωθούµε είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη του υγειονοµικού µας συστήµατος.

Επιπλέον, εντός Ιουνίου αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή και το νοµοσχέδιο το οποίο θα ρυθµίζει το επάγγελµα των διασωστών. Εντός του τρέχοντος έτους αναµένεται να κατατεθούν για ψήφιση στη Βουλή και άλλα νοµοσχέδια, όπως το νοµοσχέδιο για την Αδειοδότηση, Έλεγχο και Εποπτεία Κλινικών Εργαστηρίων, το νοµοσχέδιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα, το νοµοσχέδιο για την Παροχή Υπηρεσιών Ασθενοφόρων, το νοµοσχέδιο για την Αδειοδότηση, Έλεγχο και Εποπτεία Ιατρείων και Οδοντιατρείων και το νοµοσχέδιο για τα Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούµε µε την προώθηση των υπόλοιπων νοµοσχεδίων που αφορούν την Υγεία, προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητά µας να αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο λαός µας στον τοµέα της Υγείας.

Ένα πονεµένο κεφάλαιο είναι οι Πανεπιστηµιακές Κλινικές. Υπάρχει προοπτική επίλυσης του θέµατος αυτού που µετρά ήδη χρόνια;

∆εν µπορώ να διαφωνήσω ως προς το θέµα της καθυστέρησης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο πρόθεσή µας είναι να προωθήσουµε στη Βουλή το εξαιρετικά σηµαντικό αυτό νοµοσχέδιο το συντοµότερο δυνατό. Εντός Μαρτίου είχα συναντήσεις µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στο πλαίσιο της απαιτούµενης δηµόσιας διαβούλευσης και ζήτησα γραπτώς σχόλια και επισηµάνσεις από όλες τις πλευρές, προκειµένου να προχωρήσουµε µε την ολοκλήρωση του νοµοσχεδίου. Οι περισσότεροι έχουν ήδη αποστείλει τα σχετικά υποµνήµατά τους, ωστόσο ακόµα εκκρεµούν τα σχόλια ορισµένων φορέων. Με την κατάθεση των υποµνηµάτων από όλους το Υπουργείο Υγείας θα προβεί σε µελέτη και επεξεργασία των θέσεων που περιλαµβάνονται σε αυτά, προκειµένου να είναι σε θέση να προωθήσει στη Βουλή το σχετικό νοµοσχέδιο.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΚΥπΥ, έχει δοθεί τελικά παράταση µόνο ενός χρόνου στην κρατική χορηγία, αν και το αίτημα ήταν για διετία, όσο δηλαδή διήρκησε και η πανδηµία. Το θέµα είναι απ’ εδώ και πέρα τι θα γίνει… Πιστεύετε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν µέτρα ουσιαστικής στήριξης των δηµοσίων νοσηλευτηρίων; Γιατί υπάρχει η αίσθηση και από τους εργαζόµενους ότι κάπου έχουν αφεθεί.

Τα δηµόσια νοσηλευτήρια αναβαθµίζονται συνεχώς. Να υπενθυµίσω ότι δροµολογείται από τον ΟΚΥπΥ σειρά έργων αναβάθµισης σε όλα τα δηµόσια νοσηλευτήρια. Στο Μακάρειο Νοσοκοµείο θα γίνουν σηµαντικές αναβαθµίσεις. Το ίδιο και στα Νοσοκοµεία Λάρνακας, Λεµεσού, Πάφου. Επιπρόσθετα, βελτιώθηκαν υποδοµές των δηµοσίων νοσηλευτηρίων και αναβαθµίστηκε εξοπλισµός αξίας €22 εκατοµµυρίων. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι έχουν αφεθεί. Και σε ό,τι αφορά τη στήριξη των δηµοσίων νοσηλευτηρίων, να υπενθυµίσω ότι έχουν τη στήριξη του κράτους µέσω της παράτασης της κρατικής χορηγίας προς στον ΟΚΥπΥ για ακόµα ένα χρόνο, η οποία δροµολογείται. Παρόλο που η αρµοδιότητα ανήκει στον ΟΚΥπΥ, το Υπουργείο Υγείας στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες αναβάθµισης των δηµοσίων νοσηλευτηρίων. Ως Υπουργείο Υγείας συνεργαζόµαστε και παρέχουµε την απαραίτητη στήριξη για τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας και περίθαλψης.

Σε εκκρεµότητα είναι και το θέµα της συλλογικής σύµβασης µεταξύ του ΟΚΥπΥ και των εργαζοµένων. Είχατε αναλάβει και ρόλο διαµεσολαβητή, ωστόσο το θέµα παραµένει στάσιµο. Τι θα πράξετε απ’ εδώ και πέρα;

Ευελπιστούµε ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συµφωνία. Υπάρχει συµφωνία για αρκετά ζητήµατα, όπως και θέµατα στα οποία δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα οι απαραίτητες συγκλίσεις. Οι συζητήσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιµώ ότι θα φέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Εάν χρειαστεί να παρέµβουµε για να υποβοηθήσουµε τη διαδικασία, θα το πράξουµε.

Εκτιµάτε ότι θα πρέπει να προχωρήσει µια χαρτογράφηση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία νέων ιδιωτικών νοσοκοµείων, ακτινοδιαγνωστικών κέντρων και άλλων υπηρεσιών υγείας; Η Κύπρος είναι ένας µικρός τόπος, φαντάζοµαι ότι δεν µπορεί να είναι απεριόριστες και οι δυνατότητες ανάπτυξης µε έναν υγιή τρόπο;

Το Υπουργείο Υγείας ήδη εργάζεται για την ανάπτυξη στρατηγικής καθώς και επιχειρησιακού πλάνου για σχεδιασµό των αναγκών και των δυνατοτήτων του τοµέα της Υγείας της Κύπρου (capacity planning). Η εν λόγω στρατηγική καλύπτει θέµατα αριθµητικής επάρκειας επαγγελµατιών υγείας, υποδοµών και εξοπλισµού.

Είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστηµα υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για τη δηµιουργία νέων νοσηλευτηρίων στην Κύπρο και ότι έχουν υποβληθεί δεκάδες αιτήσεις. Το Υπουργείο Υγείας βλέπει θετικά την εν λόγω εξέλιξη λόγω του ότι η αυξηµένη προσφορά υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών υγείας είναι επιθυµητή, αφενός για να δηµιουργήσει ανταγωνισµό ποιότητας και αφετέρου για να δώσει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όσους τις χρειάζονται.

∆εν σας ανησυχεί ωστόσο η εξαγορά κέντρων υγείας από µεγάλα επενδυτικά ταµεία; Παρακολουθείτε αυτό το θέµα ως υπουργείο;

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα νέα νοσηλευτήρια στελεχώνονται µε καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό και πως ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός θα είναι ο ενδεδειγµένος. Από τη στιγµή λοιπόν που το εν λόγω πολύ σηµαντικό για τη λειτουργία των νοσηλευτηρίων δίπτυχο διασφαλίζεται, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

∆εχόµαστε συχνά και ως εφηµερίδα παράπονα για το γεγονός ότι οι χαµηλοσυνταξιούχοι καλούνται πλέον να πληρώνουν για τα Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα. Υπάρχει στα σχέδιά σας να επιλυθεί µε κάποιον τρόπο το θέµα αυτό;

Κατανοούµε τη δυσκολία της οικονοµικής πρόκλησης που συνδέεται µε αυτό το θέµα και εξετάζουµε προσεκτικά τις διάφορες προτάσεις που υποβάλλονται. Παράλληλα, λαµβάνεται υπόψη και η οικονοµική πραγµατικότητα και οι περιορισµοί που αντιµετωπίζουµε.

Ίσως χρειαστεί εκτενέστερη διοικητική έρευνα για το θέµα της αποθήκης φαρµάκων

Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στη διαδικασία εξεύρεσης νέου χώρου για τη φύλαξη των φαρµάκων, ανέφερε ο Μιχάλης ∆ιαµιανός, σηµειώνοντας πως εάν κριθεί αναγκαίο, θα διοριστεί και ερευνών λειτουργός για την ακαταλληλότητα της αποθήκης που πληµµύρισε.

«Έχει σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών για την ανάγκη εξεύρεσης αναβαθµισµένων κτιριακών εγκαταστάσεων για φύλαξη φαρµάκων. Παράλληλα, Υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ θα συνεργαστούν για την εξεύρεση κοινού χώρου φύλαξης φαρµάκων. Σε ό,τι αφορά την πολυσέλιδη έκθεση γεγονότων, καλύπτει δύο διαφορετικά θέµατα: πώς έγινε η σύναψη και οι ανανεώσεις της σύµβασης για τη συγκεκριµένη αποθήκη και ποιος ο τρόπος διαχείρισης και φύλαξης των φαρµάκων. Με την ολοκλήρωση της µελέτης της, ενδεχοµένως να κριθεί αναγκαία µια εκτενέστερη διοικητική έρευνα. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήµατα, θα διοριστεί ερευνών λειτουργός, ο οποίος δεν θα προέρχεται από το Υπουργείο Υγείας».

Τελευταία Άρθρα